Zarządzenie Nr 290/06

rok 2006

 
data publikacji:  05-02-2007 | 15:02
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                              Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                           Nr 290/06

                                         z dnia 18 grudnia 2006 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.Zwiększa się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok o 37.363 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 48.357.300 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok o 37.363 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 56.385.421 zł.

3. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zalacznik_1234_do_zarzadzenia_290.doc (318.00 Kb)