Zarządzenie Nr 297/06

rok 2006

 
data publikacji:  17-01-2007 | 14:52
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                  Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                                Nr 297 /06

                                                      z dnia 29 grudnia 2006 roku

 

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.        Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym  budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.        Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr III/17/06 z dnia 29.12.2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


zalacznik_nr_12_do_zarzadzenia_nr_297.doc (148.00 Kb)