Zarządzenie Nr 15/07

rok 2007

 
data publikacji:  17-01-2007 | 13:55
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 15/07

Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu

z dnia 16 stycznia 2007

 

w sprawie: planów finansowych budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2007 rok

 

                Na podstawie art. 186 pkt 3  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. Nr 249 poz 2104 oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz 1591 z 2001 roku) Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz zarządza co następuje:

 

§ 2

 

Ustala się plany finansowe budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku.


zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_15.doc (80.50 Kb)