Zarządzenie Nr 14/07

rok 2007

 
data publikacji:  17-01-2007 | 13:50
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

                               Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                                  Nr 14/07

                                                    z dnia 16 stycznia 2007 roku

 

w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok

 

Na podstawie art.129 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. Nr  249 poz 2104  Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_14.doc (35.50 Kb)