rok 2007

2006-2010

 

Zarządzenie Nr 290/07 - w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej

Zarządzenie Nr 289/07 - W sprawie wysokości czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 288/07 - W sprawie wysokości czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 287/07 - w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Przedszkola w Starym Sączu na 2007 rok

Zarządzenie Nr 286/07 - W sprawie wysokości czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 285/07 - W sprawie wysokości czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 284/07 - W sprawie wysokości czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 283/07 - w sprawie zawarcia umów dzierżawy na sprzęt medyczny, wyposażenie, karetkę – z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu, Barcicach oraz Gołkowicach Górnych

Zarządzenie Nr 282/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 281/07 - W sprawie wysokości czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 280/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 279/07 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 278/07 - w sprawie : Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 277/07 - w sprawie powołania Komisji Odbioru Dokumentacji Technicznej.

Zarządzenia Nr 276/07 - w sprawie : powołania Komisji ds. przekazania budynek wraz z wyposażeniem , zlokalizowanego na dz. ew. nr 3443 w Cyganowicach.

Zarządzenie Nr 275/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 274/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Mariana Jarzębińskiego zam. (…).

Zarządzenie Nr 273/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Edyty Mordarskiej zam. (..).

Zarządzenie Nr 272/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Agaty Dziedziny zam. (…).

Zarządzenie Nr 271/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Stefanii Hyclak zam. (…).

Zarządzenie Nr 270/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Anny Hejmej zam.(…).

Zarządzenie Nr 269/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Urszuli Szeligiewicz zam. (…).

Zarządzenie Nr 268/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Elżbiety Biskup zam. (…).

Zarządzenie Nr 267/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Władysławy Grońskiej zam.(…).

Zarządzenie Nr 266/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Haliny Smagier zam. (…).

Zarządzenie Nr 265/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Rozalii Michalik zam. (…).

Zarządzenie Nr 264/07 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Starym Sączu i Myślcu, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie 263/07 - w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok

Zarządzenie Nr 262/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 261/07 - w sprawie przygotowania i organizowania ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze oraz powołania Zespołu ds. Kierowania Procesem Ewakuacji/Przyjęcia /Ludności.

Zarządzenie Nr 260/07 - w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 259/07 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 258/07 - w sprawie wydzierżawienia stoisk handlowych na "Rynku Maślanym" w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 257/07 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenia Nr 256/07 - w sprawie : oddania w użyczenie budynku wraz z dz. ew. nr 3443 w Cyganowicach.

Zarządzenie Nr 255/07 - W sprawie zmiany wysokości czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Stary Sącz, przeznaczonych pod istniejące garaże.

Zarządzenie Nr 254/07 - w sprawie : oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku MPR Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20

Zarządzenie Nr 253/07 - w sprawie : oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku MPR Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20

Zarządzenie nr 252/07 - w sprawie powołania Miejsko -Gminnego Zespołu kierowania Obroną Cywilną stanowi tajemnicę służbową. Opatrzone jest klauzulą POUFNE i znajduje się na stanowisku ds. Obrony Cywilnej (IV część Planu Obrony Cywilnej).

Zarządzenie Nr 251/07 - w sprawie : powołania zespołu negocjacyjnego .

Zarządzenie Nr 250/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 249/07 - W sprawie norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego

Zarządzenie Nr 248/07 - w sprawie : Określenia zasad i trybu zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiające

Zarządzenie Nr 247/07 - w sprawie : oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku MPR Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20

Zarządzenie Nr 246/07 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 245/07 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 244/07 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 243/07 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 242/07 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 241/07 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 240/07 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 239/07 - w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 238/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania obiektu mostowego.

Zarządzenie Nr 237/07 - w sprawie : oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku MPR Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20

Zarządzenie Nr 236/07 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenia Nr 235/07 - w sprawie : oddania w użyczenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gołkowicach Górnych 65.

Zarządzenie Nr 234/07 - w sprawie : oddania w użyczenie hali sportowej przy Zespole Szkół : Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach.

Zarządzenie Nr 233/07 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 232/07 - w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 231/07 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 230/07 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok na zadania pn. "Odbudowa dróg gminnych po powodzi"

Zarządzenia Nr 229/07 - w sprawie : oddania w użyczenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu ul. Mickiewicza 59.

Zarządzenie Nr 228 /07 - w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót.

Zarządzenie Nr 227/07 - w sprawie : powołania zespołu opiniującego oferty na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2007

Zarządzenie Nr 226/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 225/07 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 224/07 - w sprawie : przygotowania i przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Stary Sącz treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Zarządzenie Nr 223/07 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 211/07 z dnia 25 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 222/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 221/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 220/07 - w sprawie powołania Zespołu ds. analizy oświadczeń majątkowych.

Zarządzenie Nr 219/07 - w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 203/06 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 14.09.2006 r.

Zarządzenie Nr 218/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 217/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 216/07 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 215/07 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę placu na płycie Rynku w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 214/07 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 213/07 - w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok

Zarządzenie Nr 212/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 211/07 - w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 210/07 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie nr 209/07 - w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 208/07 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 207/07 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 206/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 205/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 204/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 203/07 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/07 z dnia 15 lutego 2007 r. upoważniającego Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych do składania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem komunalnym.

Zarządzenie Nr 202/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 201/07 - w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 186/07 z dnia 30.08.2007 roku.

Zarządzenie Nr 200/07 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok na zadania pn. "Odbudowa dróg gminnych po powodzi"

Zarządzenie Nr 199/07 - w sprawie : upoważnienia pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji do reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz w zebraniu zorganizowanym przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości położonej w Starym Sączu na Osiedlu

Zarządzenie Nr 198/07 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 197/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej .

Zarządzenie Nr 196/07 - w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok

Zarządzenie Nr 195/07 - w sprawie: powołania zespołu opiniującego oferty na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2007

Zarządzenie Nr 194/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 193/07 - w sprawie : oddania w użyczenie budynku położonego w Starym Sączu ul. Wielki Wygon - Targowica

Zarządzenie Nr 192/07 - w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na wyposażenie

Zarządzenie Nr 191/07 - sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 190/07 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 189/07 - Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 03 września 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 188 /07 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 187/07 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 186/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 185/07 - w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok

Zarządzenie Nr 184/07 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 183/07 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 182/07 - w sprawie: powołania Komisji ds. przejęcia budynku przedszkola położonego w Starym Sączu ul. Staszica 7

Zarządzenie Nr 181/07 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 180/07 - w sprawie: upoważnienia pracownika do umieszczania na fakturach VAT adnotacji.

Zarządzenie Nr 179/07 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007 roku dotyczącego upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu do wystawiania i odbioru faktur VAT.

Zarządzenie Nr 178/07 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/07 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 marca 2007 roku dotyczącego ustalenia instrukcji kasowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu .

Zarządzenie Nr 177/07 - w sprawie zakładowej instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 176/07 - w sprawie ustalenia ostatecznego terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.

Zarządzenie Nr 175 /07 - w sprawie określenia zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych gminy Stary Sącz podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz .

Zarządzenie Nr 174/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 173/07 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 172/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 171/07 - w sprawie organizacji i realizacji zadań związanych z przygotowaniem obchodów 750-lecia lokacji miasta Starego Sącza przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 170/07 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 169/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Gimnazjum w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 168/07 - w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Bazielicha w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 167/07 - w sprawie : udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Miasta i Gminy Stary Sącz do prowadzeń Spraw Gminy w imieniu Burmistrza

Zarządzenie Nr 166/07 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/02 z dnia 9 grudnia 2002 r.

Zarządzenie Nr 165/07 - w sprawie: powierzenia pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie

Zarządzenie Nr 164/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 163/07 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 162/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 161/07 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 160/07 - w sprawie : oddanie w użyczenie budynku komunalnego zlokalizowanego na dz.ew. nr 1188 w Starym Sączu przy ul. Batorego 15

Zarządzenie Nr 159/07 - w sprawie przekazania Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Starym Sączu albumów pt.”Gród Św.Kingi”.

Zarządzenie Nr 158/07 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 157/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 156/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 155/07 - w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok

Zarządzenie Nr 154/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej .

Zarządzenie Nr 153/07 - w sprawie ustalenia “Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych”

Zarządzenie Nr 152/07 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/07 z dnia 27 marca 2007 roku Burmistrza Miasta i Gminy dotyczącego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zarządzenie Nr 151/07 - w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro

Zarządzenie Nr 150/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 149/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 148/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 147/07 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 146/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 145/07 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok na zadania pn. "Remont ulicy Powstańców Chochołowskich wraz z odcinkiem ulicy Krakowskiej w Starym Sączu”.

Zarządzenie Nr 144/07 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok na zadania pn. "Remont ul. Bandurskiego odcinka ulicy Trakt Św. Kingi w Starym Sączu wraz z budową kanalizacji opadowej”.

Zarządzenie Nr 143/07 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok na zadania pn. "Modernizacja systemu grzewczego – technologia kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Gaboniu”.

Zarządzenie Nr 142/07 - w sprawie : wydzierżawienia części budynku przedszkola zlokalizowanego na dz. ew. nr 2009 położonej w Starym Sączu ul. Staszica 7.

Zarządzenie Nr 141/07 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 140/07 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 139/07 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach.

Zarządzenie Nr 138/07 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie.

Zarządzenie Nr 137/07 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Płk Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy.

Zarządzenie Nr 136/07 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 135/07 - w sprawie : nieodpłatnego przekazania drewna pozyskanego z rozbiórki starej kuźni zlokalizowanej na dz. ew. nr 1308 w Starym Sączu ul. Krakowskiej.

Zarządzenie Nr 134/07 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 133/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 132/07 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok na zadania pn. "Odbudowa dróg gminnych po powodzi"

Zarządzenie Nr 131/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy.

Zarządzenie Nr 130/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Stanisławy S. zam. (…).

Zarządzenie Nr 129/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Emilii P. zam. (…).

Zarządzenie Nr 128/07 - w sprawie : oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Przysietnicy

Zarządzenie Nr 127/07 - w sprawie : oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w Starym Sączu Rynek 22

Zarządzenie Nr 126/07 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 125/07 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok na zadania pn. "Odbudowa dróg gminnych po powodzi"

Zarządzenie Nr 124/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 123/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 122/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 121/07 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 03.04.2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 120/07 - w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 118 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych przeprowadzających konkursy na stanowiska dyrektorów szkół.

Zarządzenie Nr 119/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 118/07 - w sprawie : powołania Komisji Konkursowych przeprowadzających konkursy na stanowiska dyrektorów szkół.

Zarządzenie Nr 117/07 - W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu do wystawiania i odbioru faktur VAT

Zarządzenie Nr 116/07 - w sprawie : wprowadzenia instrukcji o inwentaryzacji składników majątku Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 115/07 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 114/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 113/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 112/07 - w sprawie: wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej

Zarządzenie Nr 111/07 - W sprawie: przeprowadzenia II przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, ustalenie wysokości wadium i formy jego wniesienia

Zarządzenie Nr 110/07 - w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 109/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 108/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 107/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Stanisława Pietrzaka zam. (…).

Zarządzenie Nr 106/07 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 105/07 - w sprawie powierzenia pełnienia zastępstwa na czas nieobecności p.o.Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu spowodowanej chorobą.

Zarządzenie Nr 104/07 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 103/07 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu .

Zarządzenie Nr 102/07 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 101/07 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 100/07 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu z dnia 22 stycznia 2002 roku.

Zarządzenie Nr 99/07 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/07 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie zmiany instrukcji kasowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu .

Zarządzenie NR 98/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 97/07 - w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 96/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Grażyny Kubat zam. (…)

Zarządzenie Nr 95/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Józefy Paciorek zam. (…)

Zarządzenie Nr 94/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Zofii Hejmej zam.(...)

Zarządzenie Nr 93/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Stanisława Kądziołka zam. (…).

Zarządzenie Nr 92/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 91/07 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 90/07 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 89/07 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 88/07 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 87/07 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 86/07 - w sprawie: powołania Komisji Weryfikacyjnej.

Zarządzenie Nr 85/07 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 84/07 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 83/07 - w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 82/07 - w sprawie : ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu przy używaniu przez pracowników do celów podróży służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.

Zarządzenie Nr 81/07 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/03 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 05 maja 2003 r.

Zarządzenie Nr 80/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 79/07 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu z dnia 22 stycznia 2002 roku.

Zarządzenie Nr 78/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 77/07 - w sprawie: prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zarządzenie Nr 76/07 - w sprawie: ustalenia Zakładowego Planu kont do prowadzenie ewidencji podatków.

Zarządzenie Nr 75/07 - w sprawie: ustalenia programów używanych do ewidencji księgowej w Referacie Budżetowe -Finansowym oraz w Referacie Podatków.

Zarządzenie Nr 74/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr73/07 - w sprawie wydzierżawienia stoisk handlowych na "Rynku Maślanym " w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 72/07 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 71/07 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 70/07 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 69/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 68/07 - w sprawie : upoważnienia pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji do reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz w zebraniu sprawozdawczo-wyborcze zorganizowanym przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości położonej w St

Zarządzenie Nr 67/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Beaty Chochorowskiej żarn. Stary Sącz ul. Sobieskiego 46.

Zarządzenie Nr 66/07 - •w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Jolanty Kluk zam (…)

Zarządzenie Nr 65/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 64/07 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 63/07 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 62/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 61/07

Zarządzenie Nr 60/07 - w sprawie : wydzierżawienia części budynku przedszkola zlokalizowanego na dz. ew. nr 2009 położonej w Starym Sączu ul. Staszica 7.

Zarządzenie Nr 59/07 - w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Przedszkola w Starym Sączu na 2006 rok

Zarządzenie Nr 58/07 - w sprawie ustalenia instrukcji kasowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu .

Zarządzenie nr 57/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 56/07 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Sączu, przeznaczonej do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 55/07 - w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Stary Sącz przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 54/07 - w sprawie : obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność gminy Stary Sącz przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 53/07 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 52/07 - W sprawie: przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na lokalizację jednego ogródka letniego , ustalenie wysokości wadium i formy jego wniesienia.

Zarządzenie Nr 51/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 50/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 49 /07 - w sprawie : powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 48/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 47/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 46/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 45/07 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 44/07 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 43/07 - w sprawie powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 42/07 - w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości zlokalizowanej w Starym Sączu przy ul.Daszyńskiego 22 na dz.. ew. nr 1854.

Zarządzenie Nr 41/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Antoniego Królikówskiego zam. Stary Sącz ul. Żwirki i Wigury 45.

Zarządzenie Nr 40/07 - w sprawie upoważnienia Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych do składania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem komunalnym.

Zarządzenie Nr 39/07 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 38/07 - W sprawie: przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, ustalenie wysokości wadium i formy jego wniesienia.

Zarządzenie Nr 37/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 36/07 - w sprawie : ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 35/07 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (Płyta Rynku) przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod lokalizację jednego ogródka letniego na okres do 3 lat oraz ustalenie stawk

Zarządzenie Nr 34/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 33/07 - w sprawie wydzierżawienia stoisk handlowych na 'Rynku Maślanym ' w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 32/07 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 31/07 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 30/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 29/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 28/07 - w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 203/06 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 14.09.2006 r.

Zarządzenie Nr 27/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 26/07 - w spranie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Zbigniewa Wiśniewskiego zam. Stary Sącz ul. Kwiatowa 6.

Zarządzenie Nr 25/07 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Doroty Stelmach żarn. Stary Sącz ul. W. Witosa 18a.

Zarządzenie Nr 24/07 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrudzinie.

Zarządzenie Nr 23/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 22 /07 - w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 21/07 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 20/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 19/07 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/07 z dnia 4 stycznia 2007

Zarządzenie Nr 18/07 - w sprawie ustalenia cen minimalnych na sprzedaż drewna pozyskiwanego w lesie komunalnym w roku 2007.

Zarządzenie Nr 17/07 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 16/07 - w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrudzinie.

Zarządzenie Nr 15/07 - w sprawie: planów finansowych budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2007 rok

Zarządzenie Nr 14/07 - w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok

Zarządzenie Nr 13/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 12/07 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Zarządzenie Nr 11/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 10/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 9/07 - w sprawie: układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2007 rok oraz planu finansowego z zakresu administracji rządowej.

Zarządzenie Nr 8/07 - w sprawie : powołania zespołu negocjacyjnego .

Zarządzenie Nr 7/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 6/07 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu .

Zarządzenie Nr 5/07 - w sprawie : ustalenia kosztu za 1 godzinę usług opiekuńczych

Zarządzenie nr 4/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 3/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 2/07 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 1/07 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.