rok 2006

2006-2010

 

Zarządzenie Nr 298/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 297/06 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie Nr 295/06 - w sprawie : wydzierżawienia pomieszczeń garażowych usytuowanych w budynku położonym w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 26 .

Zarządzenie Nr 294/06 - w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości zlokalizowanej w Gołkowicach Dolnych na dz. ew. nr 162 o pow. 0,09 ha zabudowanej budynkiem Przedszkola .

Zarządzenie Nr 290/06 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym na 2006 rok

Zarządzenie nr 288/06 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 287/06 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 285 /06 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok