Program Ochrony Środowiska

PRAWO MIEJSCOWE (plany miejscowe, przepisy, itd.)

 
data publikacji:  01-06-2005 | 08:32
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:38

Program Ochrony Środowiska
dla Miasta i Gminy Stary Sącz

na lata 2004 - 2011
wraz z prognozą do roku 2015

Program_Ochrony_Srodowiska.pdf (1.58 Mb)