Interpelacje radnych

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ (projekty i uchwały, wykazy głosowań, interpelacje), APELE, REZOLUCJE, PETYCJE

 
data publikacji:  05-09-2019 | 14:22
data ostatniej modyfikacji:  30-09-2019 | 11:42
autor dokumentu: Ryszard Kumor


Obowiązek informacyjny – ochrona danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e -mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres, telefon, adres mailowy) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust 1 i 2 RODO znajduje się : na stronie http://bip.stary.sacz.pl/pl/61889/1/ochrona-danych-osobowych.html, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie Artykułu 6 ust 1 lit. c, e RODO.

 

Interpelacja radnej Małgorzaty Tokarczyk z 5 września 2019 r.

Interpelacja radnego Mariana Potońca z 5 września 2019 r.

Interpelacja radnego Grzegorza Skalskiego z 4 września 2019 r.

Interpelacja radnego Grzegorza Skalskiego z 4 września 2019 r.

Interpelacja radnego Grzegorza Skalskiego z 4 września 2019 r.

Interpelacja radnej Małgorzaty Tokarczyk z 27 sierpnia 2019 roku

Interpelacja radnego Mariana Potońca z 23 sierpnia 2019 roku

Interpelacja radnego Mariana Potońca z 31 lipca 2019 roku