WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019

 
data publikacji:  19-08-2019 | 13:11
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2019 | 14:27
autor dokumentu: Anna Pierzga

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 23 września 2019 r. o skreśleniu kandydatów z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów oraz unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 37 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Postanowienie nr 574/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gminie Stary Sącz 

Postanowienie nr 504/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wraz z załącznikiem nr 1

Postanowienie nr 500/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wraz z załącznikami nr 251 - 268

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z dnia 5 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Druk zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP oraz Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik nr 5 – Wzór Zgoda na przyjęcie Pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik nr 9 – Wzór Akt pełnomocnictwa do głosowania  


Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - wniosek


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Stary Sącz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych 


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu →