Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

RADA MIEJSKA W STARYM SĄCZU (prezydium, komisje...)

 
data publikacji:  22-05-2019 | 08:26
data ostatniej modyfikacji:  22-05-2019 | 08:40
autor dokumentu: Anna Pierzga

 

 

1. Informacja o naborze.

2. Zasady i tryb zgłaszania ławników.

3. Wykaz wymaganych załączników do karty zgłoszenia (druki do pobrania):

 - Karta zgłoszenia

 - Lista osób zgłaszających kandydata

 - Oświadczenie dot. posiadanej władzy rodzicielskiej

- Oświadczenie dot. prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań