Petycje

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ (projekty i uchwały, wykazy głosowań, interpelacje), APELE, REZOLUCJE, PETYCJE

 
data publikacji:  27-03-2019 | 15:20
data ostatniej modyfikacji:  06-09-2019 | 07:55
autor dokumentu: Anna Pierzga

 

Obowiązek informacyjny – ochrona danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e -mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres, telefon, adres mailowy) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust 1 i 2 RODO znajduje się : na stronie http://bip.stary.sacz.pl/pl/61889/1/ochrona-danych-osobowych.html, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie Artykułu 6 ust 1 lit. c, e RODO.

 

Rejestr petycji kierowanych do Rady Miejskiej 2019 r. 

Zbiorcza informacja o petycjach skierowanych do Rady Miejskiej w 2018 r.