2019

2019-2023

 
data publikacji:  09-01-2019 | 11:30
data ostatniej modyfikacji:  18-09-2019 | 09:03
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie  przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do eksploatacji specjalnego samochodu pożarniczego marki LAND ROVER DEFENFER w jednostce OSP Stary Sącz

Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów

Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych przez Gminę Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w formie małych grantów przez Gminę Stary Sącz.

Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 kwietnia 2019 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do oddania w najem.

Zarządzenie nr 100/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 108/2019 Burmistzra Starego Sącza z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na rok 2019.

Zarządzenie nr 109/2019 Burmistzra Starego Sącza z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian  w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na rok 2019.

Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Starego Sącza dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

 Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie całodobowego dyżuru teleinformatycznego na terenie Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie nr 126/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wycofania z eksploatacji samochodu specjalnego pożarniczego marki Steyr 690 jednostki OSP Moszczenica Wyżna.

Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

Zarządzenie nr 155/2019 Burmistrza Starego Sącza - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji Punktu Zabiegów Weterynaryjnych oraz rozwiązania Formacji Obrony Cywilnej - Drużyny Zabiegów Weterynaryjnych.

Zarządzenie nr 169/2019 roku Burmistrza Starego Sącza z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 171/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Zarządzenie nr 183/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa - gospodarza (HNS) przez Urząd Miejski w Starym Sączu.

Zarządzenie nr 204/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie.

Zarządzenie nr 211/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 208/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej.

Zarządzenie Nr 218/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 228/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 5 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę i użyczenie

Zarządzenie nr 240/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 16 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu