2019

2019-2023

 
data publikacji:  09-01-2019 | 11:30
data ostatniej modyfikacji:  23-04-2019 | 11:05
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie  przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do eksploatacji specjalnego samochodu pożarniczego marki LAND ROVER DEFENFER w jednostce OSP Stary Sącz

Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów

Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 kwietnia 2019 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do oddania w najem.