Zarządzenie Nr 337/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Sącz uprawnień do zaciągania...

rok 2018

 
data publikacji:  04-01-2019 | 10:01
data ostatniej modyfikacji:  04-01-2019 | 10:13
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Zarządzenie Nr 337/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Sącz uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2019 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania podległych im jednostek