Regulamin Rady Miejskiej w Starym Sączu

RADA MIEJSKA W STARYM SĄCZU (prezydium, komisje...)

 
data publikacji:  03-12-2018 | 11:13
data ostatniej modyfikacji:  03-12-2018 | 11:15
autor dokumentu: Ryszard Kumor

 

Organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady określa Regulamin Rady stanowiący Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Stary Sącz