VIII Kadencja Rady Miejskiej

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ (projekty i uchwały, wykazy głosowań, interpelacje), APELE, REZOLUCJE...

 

projekty uchwał VIII kadencja

imienne wykazy głosowań radnych VIII kadencja rok 2018

uchwały VIII kadencja rok 2018

obwieszczenia o podjętych uchwałach VIII kadencja rok 2018

interpelacje VIII kadencja