Komisje stałe Rady Miejskiej VIII Kadencji

RADA MIEJSKA W STARYM SĄCZU (prezydium, komisje...)

 
data publikacji:  20-11-2018 | 08:39
data ostatniej modyfikacji:  05-12-2018 | 17:43
autor dokumentu: Ryszard Kumor

 Na podstawie paragrafu 27 Regulaminu Rady Miejskiej w Starym Sączu 3 grudnia 2018 r. podczas II sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu w kadencji 2018-2023 Rada wybrała ze swojego grona komisje stałe i ich przewodniczących.

 

 Komisje stałe Rady Miejskiej VIII kadencji (2018-2023)

1) Komisja Rewizyjna; Julia Dziedzic, Grzegorz Gryźlak, Elżbieta Łomnicka, Stanisława Marduła, Lidia Szewczyk, Małgorzata Tokarczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji, Andrzej Zych - Przewodniczący Komisji

2) Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego; Grzegorz Gryźlak, Stanisława Marduła - Zastępca Przewodniczącego Komisji, Marian Potoniec, Robert Rams, Jan Tokarczyk - Przewodniczący Komisji, Małgorzata Tokarczyk, Ewa Zięba

3) Komisja Ochrony Środowiska, Budownictwa, Rolnictwa; Julia Dziedzic, Władysław Florek, Robert Rams - Zastępca Przewodniczącego Komisji, Jerzy Sobczak, Jan Świtecki, Sławomir Szczepaniak - Przewodniczący Komisji

4) Komisja Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki; Zofia Golonka, Grzegorz Gryźlak, Maria Marmuszewska, Grzegorz Skalski - Zastępca Przewodniczącego Komisji, Ewa Zięba - Przewodniczący Komisji

5) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej; Julia Dziedzic, Elżbieta Łomnicka - Przewodniczący Komisji, Maria Marmuszewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji, Sławomir Szczepaniak, Lidia Szewczyk

6) Komisja Statutowa, Inwentaryzacji, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego; Grzegorz Faron - Zastępca Przewodniczącego Komisji, Władysław Florek, Marian Potoniec - Przewodniczący Komisji, Jerzy Sobczak, Magdalena Sznajder

7) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; Zofia Golonka - Przewodniczący Komisji, Grzegorz Faron, Grzegorz Skalski, Magdalena Sznajder, Jan Świtecki - Zastępca Przewodniczącego Komisji, Jan Tokarczyk, Ewa Zięba