Komisje stałe Rady Miejskiej VIII Kadencji

RADA MIEJSKA W STARYM SĄCZU (prezydium, komisje...)

 
data publikacji:  20-11-2018 | 08:39
data ostatniej modyfikacji:  03-09-2019 | 13:14
autor dokumentu: Ryszard Kumor

 Na podstawie paragrafu 27 Regulaminu Rady Miejskiej w Starym Sączu 3 grudnia 2018 r. podczas II sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu w kadencji 2018-2023 Rada wybrała ze swojego grona komisje stałe i ich przewodniczących.

 

 Komisje stałe Rady Miejskiej VIII kadencji (2018-2023)

1) Komisja Rewizyjna; Andrzej Zych - Przewodniczący Komisji, Julia Dziedzic, Grzegorz Gryźlak, Elżbieta Łomnicka, Andrzej Myjak, Lidia Szewczyk, Małgorzata Tokarczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji

2) Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego; Jan Tokarczyk - Przewodniczący Komisji, Grzegorz Gryźlak, Andrzej Myjak - Zastępca Przewodniczącego Komisji, Marian Potoniec, Robert Rams, Małgorzata Tokarczyk, Ewa Zięba

3) Komisja Ochrony Środowiska, Budownictwa, Rolnictwa; Sławomir Szczepaniak - Przewodniczący Komisji, Julia Dziedzic, Władysław Florek, Robert Rams - Zastępca Przewodniczącego Komisji, Jerzy Sobczak, Jan Świtecki

4) Komisja Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki; Ewa Zięba - Przewodniczący Komisji, Zofia Golonka, Grzegorz Gryźlak, Maria Marmuszewska, Grzegorz Skalski - Zastępca Przewodniczącego Komisji

5) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej; Elżbieta Łomnicka - Przewodniczący Komisji, Julia Dziedzic, Maria Marmuszewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji, Sławomir Szczepaniak, Lidia Szewczyk

6) Komisja Statutowa, Inwentaryzacji, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego; Marian Potoniec - Przewodniczący Komisji, Grzegorz Faron - Zastępca Przewodniczącego Komisji, Władysław Florek, Jerzy Sobczak, Magdalena Sznajder

7) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; Zofia Golonka - Przewodniczący Komisji, Grzegorz Faron, Grzegorz Skalski, Magdalena Sznajder, Jan Świtecki - Zastępca Przewodniczącego Komisji, Jan Tokarczyk, Ewa Zięba