Uchwała Nr LIII/826/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

uchwały 2018

 
data publikacji:  26-10-2018 | 11:14
data ostatniej modyfikacji:  26-10-2018 | 11:19
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Uchwała Nr LIII/826/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.”