Uchwała Nr LI/808/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 9"

uchwały 2018

 
data publikacji:  03-08-2018 | 11:37
data ostatniej modyfikacji:  03-08-2018 | 11:39
autor dokumentu: Ryszard Kumor


Uchwała Nr LI/808/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 9"