Uchwała Nr LI/799/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Starego Sącza do złożenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarkii...

uchwały 2018

 
data publikacji:  03-08-2018 | 11:24
data ostatniej modyfikacji:  03-08-2018 | 11:25
autor dokumentu: Ryszard Kumor

 

Uchwała Nr LI/799/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Starego Sącza do złożenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego dla projektu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0051/17