Uchwała Nr XLIX/789/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...

uchwały 2018

 
data publikacji:  29-06-2018 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  29-06-2018 | 09:59
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Uchwała Nr XLIX/789/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania