Uchwała Nr XLVIII/763/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odp

uchwały 2018

 
data publikacji:  30-05-2018 | 13:07
data ostatniej modyfikacji:  30-05-2018 | 13:08
autor dokumentu: Ryszard Kumor

 

Uchwała Nr XLVIII/763/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.