Uchwała Nr XLVIII/757/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Stary Sącz za 2017 rok

uchwały 2018

 
data publikacji:  30-05-2018 | 11:37
data ostatniej modyfikacji:  30-05-2018 | 11:40
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Uchwała Nr XLVIII/757/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Stary Sącz za  2017 rok