Uchwała Nr XLVI/742/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Starym Sączu na rok 2018

uchwały 2018

 
data publikacji:  03-04-2018 | 13:33
data ostatniej modyfikacji:  03-04-2018 | 13:35
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Uchwała Nr XLVI/742/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Starym Sączu na rok 2018