Zarządzenie Nr 337/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy...

rok 2017

 
data publikacji:  14-03-2018 | 10:35
data ostatniej modyfikacji:  14-03-2018 | 10:37
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Zarządzenie Nr 337/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” nr POIS.02.03.00-00-0051/17 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020