Wybory uzupełniające ławników sądowych kadencji 2016-2019

RADA MIEJSKA W STARYM SĄCZU (prezydium, komisje...)

 
data publikacji:  13-02-2018 | 08:32
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2018 | 08:46
autor dokumentu: Ryszard Kumor

 

Obwieszczenie o wyborach uzupełniających ławników sądowych kadencji 2016 – 2019

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Wykaz osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika

Oświadczenie kandydata na ławnika