rok 2018

2014-2018

 

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ustalenia ceny

Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości, ustalenia wysokości wadium oraz powołania komisji...

Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ustalenia ceny nieruchomości

Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości, ustalenia wysokości wadium oraz powołania komisji...

Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ustalenia ceny nieruchomości

Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości, ustalenia wysokości wadium oraz powołania komisji...

Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 kwietnia 2018 r. (w sprawie konsultacji...)

Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 16.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 04 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 04 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 134/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, oddania w najem w drodze bezprzetargowej oraz sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 136/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 05.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 137/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 05.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 140/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 254/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 października 2013 r w sprawie powołania...

Zarządzenie Nr 145/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia osób do udziału w Komisji szacującej straty powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk...

Zarządzenie Nr 147/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 148/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 149/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 150/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 151/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 153/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 154/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 155/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 156/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 157/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 158/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 159/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, oddania w najem w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 162/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Rady Seniorów Gminy...

Zarządzenie Nr 166/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 03.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 168/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 169/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 173/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 174/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 175/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 176/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 179/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 23.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 180/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ustalenia ceny nieruchomości

Zarządzenie Nr 181/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości, ustalenia wysokości wadium oraz powołania komisji prz

Zarządzenie Nr 182/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 183/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynk

Zarządzenie Nr 184/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budy

Zarządzenie Nr 185/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie :zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 191/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 08 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych na 2018 rok

Zarządzenie Nr 192/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 194/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 197/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 198/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 199/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 202/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 203/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 204/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów Sołectw w Gminie Stary Sącz

Zarządzenie Nr 205/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów Osiedli w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 208/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 209/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 210/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie :zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 211/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 217/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 218/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 222/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 224/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 225/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 września 2018 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 226/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia oraz wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 227/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 203/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie...

Zarządzenie Nr 228/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 231/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 232/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 234/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 235/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 238/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 241/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie najmu lokalu socjalnego w budynku przy ul. Daszyńskiego 3 w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 242/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 243/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 244/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej oraz sprzedaży...

Zarządzenie Nr 247/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 3 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 256/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 257/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 258/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 października 2018 roku w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 263/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości, ustalenia wysokości wadium oraz powołania komisji...

Zarządzenie Nr 264/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29.10.2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ustalenia ceny...

Zarządzenie Nr 265/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości, ustalenia wysokości wadium oraz powołania komisji...

Zarządzenie Nr 266/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29.10.2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ustalenia ceny...

Zarządzenie Nr 267/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości, ustalenia wysokości wadium oraz powołania...

Zarządzenie Nr 268/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny nieruchomości

Zarządzenie Nr 279/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 280/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora

Zarządzenie Nr 281/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 09 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu na rok 2019 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 282/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 09 listopada 2018 roku w sprawie: określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych i sprawozdań jednostkowych samorządowych...

Zarządzenie Nr 283/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 09 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 286/2018 Burmistrza Starego Sącza - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania

Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 293/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 294/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 298/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 300/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 301/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 263/2018

Zarządzenie Nr 302/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 303/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 03.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 304/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 03.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 305/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 307/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zbadania zasadności zarzutów zawartych w petycji z dnia 3 grudnia 2018 r. dotyczącej za

Zarządzenie Nr 308/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia oraz wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 310/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę oraz użyczenie

Zarządzenie Nr 315/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.

Zarządzenie nr 317/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu udostępniania dokumentacji z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 318/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 319/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 320/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 321 /2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 325/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wycofania z eksploatacji samochodu specjalnego pożarniczego marki GCBA Jelcz z jednostki OSP Gołkowice Górne

Zarządzenie Nr 326/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do eksploatacji specjalnego samochodu pożarniczego marki MAN TGM 18.340 oraz agregatu prądotwórczego

Zarządzenie Nr 331/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 332/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie nr 333/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 336/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 337/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Sącz uprawnień do zaciągania...

Zarządzenie Nr 338/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 341/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 305/2017 Burmistrza Starego Sącza

Zarządzenie Nr 351/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wycofania z eksploatacji agregatu prądotwórczego Briggs oraz dwóch pomp szlamowych z jednostki OSP Moszczenica Wyżna

Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie oddania w najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia do eksploatacji sprzętu pożarniczego w jednostce OSP Moszczenica Wyżna

Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28.02.22018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ustalenia ceny nieruchomości

Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28.02.22018 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości, ustalenia wysokości wadium oraz powołania komisji...

Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia do eksploatacji sprzętu pożarniczego w jednostce OSP Gołkowice Górne

Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania procedur stosowanych w Jednostce Realizującej Projekt w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 16.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Popowicach; Szkoły Podstawowej...

Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 16.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia

Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 71/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie nr 72/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki...

Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari...

Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 17.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Rady Seniorów Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Zarządzenie porządkowe nr 152/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nakazu zamknięcia stadionu LKS Barciczanka w Barcicach