Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28.09.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej...

rok 2017

 
data publikacji:  09-01-2018 | 12:23
data ostatniej modyfikacji:  09-01-2018 | 12:24
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28.09.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do udzielania których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych