Uchwała Nr XLIII/695/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia...

uchwały 2017

 
data publikacji:  08-01-2018 | 12:26
data ostatniej modyfikacji:  08-01-2018 | 12:27
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Uchwała Nr XLIII/695/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz podwyższenia kryterium dochodowego do 150% uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania