Zarządzenie Nr 329/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Sącz uprawnień do zaciągania...

rok 2017

 
data publikacji:  05-01-2018 | 08:14
data ostatniej modyfikacji:  05-01-2018 | 08:15
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Zarządzenie Nr 329/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Sącz uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2018 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania podległych im jednostek