Uchwała Nr XLII/683/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 r. sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komuna

uchwały 2017

 
data publikacji:  22-12-2017 | 14:00
data ostatniej modyfikacji:  22-12-2017 | 14:01
autor dokumentu: Ryszard Kumor


Uchwała Nr XLII/683/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 r. sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu