Uchwała Nr XLI/608/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe...

uchwały 2017

 
data publikacji:  14-12-2017 | 14:28
data ostatniej modyfikacji:  14-12-2017 | 16:03
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Uchwała Nr XLI/608/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stary Sącz