Uchwała Nr XLI/606/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

uchwały 2017

 
data publikacji:  12-12-2017 | 09:15
data ostatniej modyfikacji:  12-12-2017 | 09:16
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Uchwała Nr XLI/606/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"