Uchwała Nr XL/602/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stary Sącz do realizacji projektu partnerskiego w ramach 4 Osi...

uchwały 2017

 
data publikacji:  06-11-2017 | 12:34
data ostatniej modyfikacji:  13-12-2017 | 12:46
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Uchwała Nr XL/602/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stary Sącz do realizacji projektu partnerskiego w ramach 4 Osi priorytetowej  Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020