Zarządzenie Nr 276/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi...

rok 2017

 
data publikacji:  02-11-2017 | 16:39
data ostatniej modyfikacji:  02-11-2017 | 16:41
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Zarządzenie Nr 276/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”