Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne...

OCHRONA ŚRODOWISKA (informacje, decyzje, itd.)

 
data publikacji:  21-08-2017 | 11:57
data ostatniej modyfikacji:  23-11-2018 | 11:01
autor dokumentu: Ryszard Kumor

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości: