Informacja o osiągniętych przez gminę Stary Sącz poziomach recyklingu...

OCHRONA ŚRODOWISKA (informacje, decyzje, itd.)

 
data publikacji:  21-08-2017 | 11:56
data ostatniej modyfikacji:  23-11-2018 | 11:04
autor dokumentu: Ryszard Kumor

 

Informacja osiągniętych przez gminę Stary Sącz poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania