Uchwała Nr XXXIV/503/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii dot. projektu uchwały w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu...

uchwały 2017

 
data publikacji:  24-05-2017 | 12:33
data ostatniej modyfikacji:  24-05-2017 | 12:34
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Uchwała Nr XXXIV/503/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii dot. projektu uchwały w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz