Uchwała Nr XXXI/448/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy...

uchwały 2017

 
data publikacji:  09-05-2017 | 13:47
data ostatniej modyfikacji:  09-05-2017 | 13:47
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Uchwała Nr XXXI/448/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu