Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Starego Sącza z 16 marca 2017 r w sprawie oddania w najem lokalu mieszkaniowego zasobu gminy

rok 2017