Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Starego Sącza z 09 lutego 2017 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 142/2011 dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodz

rok 2017

 
data publikacji:  27-04-2017 | 12:27
data ostatniej modyfikacji:  27-04-2017 | 12:27