Uchwała Nr XXXI/442/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 8.02.2017 r. w sprawie projektu szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Uchwały Rady Miejskiej

 
data publikacji:  17-02-2017 | 13:09
data ostatniej modyfikacji:  17-02-2017 | 13:10
autor dokumentu: Ryszard Kumor

 

Uchwała nr XXXI/442/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8.02.2017 r. w sprawie: projektu szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe