rok 2017

2014-2018

 

Zarządzenie Nr 01/2017 Burmistrza Starego Sącza z 2 stycznia 2017 r w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2017 r.

Zarządzenie Nr 02/2017 Burmistrza Starego Sącza z 2 stycznia 2017 r w sprawie ustalenia kosztu za 1 godzinę usług opiekuńczych

Zarządzenie Nr 03/2017 Burmistrza Starego Sącza z 10 stycznia 2017 r w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 04/2017 Burmistrza Starego Sącza z 11 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących jednorazowego świadczenia w wys. 4000 zł…

Zarządzenie Nr 05/2017 Burmistrza Starego Sącza z 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 06/2017 Burmistrza Starego Sącza z 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

Zarządzenie Nr 07/2017 Burmistrza Starego Sącza z 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyborów sołtysa w Gaboniu

Zarządzenie Nr 08/2017 Burmistrza Starego Sącza z 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 09/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia osób do udziału w Komisji szacującej straty w produkcji rolnej

Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Starego Sącza z 16 stycznia 2017 r w sprawie zawarcia umowy na sprzęt medyczny i wyposażenie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analityczne...

Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Starego Sącza z 10 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 107/2017, 108/2017, 109/2017, 110/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 17.05.2017 r. w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów szkół podstawowych w Moszczenicy, Skrudzinie i Starym Sączu

Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2017 z dnia 05.04.2017 r.

Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Starego Sącza z 17 stycznia 2017 r w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji...

Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18.05.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia do eksploatacji specjalnego samochodu pożarniczego marki VOLVO FL dla jednostki OSP Stary Sącz

Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej detektorów wielogazowych w ramach zadania „Dostawa detektorów wielogazowych...

Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Starego Sącza z 17 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego

Zarządzenie Nr 124/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenie do eksploatacji specjalistycznego sprzętu pożarniczego w jednostce OSP w Stary Sącz

Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie zmian dochodów w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie :zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 17.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 07.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 137/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 139/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 140/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Starego Sącza z 17 stycznia 2017 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2012 z 2 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 142/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 143/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 144/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 147/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 149 /2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Starego Sącza z 17 stycznia 2017 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 278/2016 z 1 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 152/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 153/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 353/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie...

Zarządzenie Nr 154/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/09 Burmistrza Starego Sącza z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia instrukcji..

Zarządzenie Nr 159 /2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 160/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 161/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Starego Sącza z 23 stycznia 2017 r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie...

Zarządzenie Nr 163/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 164/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 166/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 167/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 168/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Starego Sącza z 25 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 172/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 173/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 174/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie :zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 176/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 180/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Starego Sącza z 24 stycznia 2017 r w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 r.

Zarządzenie Nr 182/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 184/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 03 sierpnia 2017 roku w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 185/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 03 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 187/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 07.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 188/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 07 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 189 /2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 08 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Starego Sącza z 24 stycznia 2017 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz planach inwestycyjnych budżetu na 2017 r.

Zarządzenie Nr 196/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 198/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 199/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu pod nazwą "Budowa placu zabaw..."

Zarządzenie Nr 199/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu pod nazwą "Budowa placu zabaw..."

Zarządzenie Nr 200/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu pod nazwą „Głęboka modernizacja..."

Zarządzenie Nr 201/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Starego Sącza z 24 stycznia 2017 r w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 202/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 203/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 204/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 205/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Starego Sącza z 25 stycznia 2017 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Starego Sącza z 26 stycznia 2017 r w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Stary Sącz

Zarządzenie Nr 224/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 227/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 232/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 08.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 233/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 08.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 234/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 241/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Starego Sącza z 30 stycznia 2017 r w sprawie zmiany dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz oraz przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 r.

Zarządzenie Nr 242/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21września 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 243/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 września 2017 roku w sprawie :zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 247/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 248/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Starego Sącza z 30 stycznia 2017 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz planach finansowych budżetu na 2017 r.

Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28.09.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej...

Zarządzenie Nr 255/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 256/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 257/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 258/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 259/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 04.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Starego Sącza z 30 stycznia 2017 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2014 z 19 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 264/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 265/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 października 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 266/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 267/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 268/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 269/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 271/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 października 2017 rok w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Starego Sącza z 01 lutego 2017 r w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 r.

Zarządzenie Nr 276/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi...

Zarządzenie Nr 277/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 02 listopada 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 278/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 02 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 279/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 06.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Starego Sącza z 01 lutego 2017 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz planach finansowych budżetu na 2017 r.

Zarządzenie Nr 283/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 284/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 286/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 23.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 288/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 289/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 290/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 291/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Starego Sącza z 01 lutego 2017 r w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie wyposażenia gastronomicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy

Zarządzenie Nr 294/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 295/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 301/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Starego Sącza z 1 lutego 2017 r. w sprawie pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 305/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników zastępców kierowników jednostek budżetowych...

Zarządzenie Nr 307/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 309/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 310/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Starego Sącza z 08 lutego 2017 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz planach finansowych budżetu na 2017 r.

Zarządzenie Nr 312/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 313/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 314/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 316/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 317/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 319/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 321/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie :zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Starego Sącza z 09 lutego 2017 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 142/2011 dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodz

Zarządzenie Nr 323 /2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 324 /2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 325/2017 Burmistrza Starego Sącza z 27 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na Prowadzenie Muzeum Regionalnego w Starym Sączu...

Zarządzenie Nr 327 /2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 328/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 329/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Sącz uprawnień do zaciągania...

Zarządzenie nr 331/2017 Burmistrza Starego Sącza z 29 grudnia 2017 r. w sprawie wycofania z eksploatacji pilarki Husqvarna 40 z jednostki OSP Gołkowice Górne

Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Starego Sącza z 09 lutego 2017 r w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego

Zarządzenie nr 332/2017 Burmistrza Starego Sącza z 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do eksploatacji specjalistycznego sprzętu pożarniczego w jednostce OSP Gołkowice Górne

Zarządzenie Nr 334/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu pod nazwą „Ograniczenie niskiej...

Zarządzenie Nr 335/2017 Burmistrza Starego Sącz z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu pod nazwą „Budowa Strefy Aktywności...

Zarządzenie Nr 336/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO) pn. „Rozbudowa sieci...

Zarządzenie Nr 337/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy...

Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Starego Sącza z 09 lutego 2017 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 343/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania procedury ewidencji czasu pracy Jednostki Realizującej Projekt w Urzędzie Miejskim...

Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Starego Sącza z 09 lutego 2017 r w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego

Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Starego Sącza z 09 lutego 2017 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Starego Sącza – Szefa Obrony Cywilnej z 09 lutego 2017 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 250/2014 z 30 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Starego Sącza z 13 lutego 2017 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz planach finansowych budżetu na 2017 r.

Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Starego Sącza z 13 lutego 2017 r w sprawie zmiany dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz oraz przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 r.

Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Starego Sącza z 13 lutego 2017 r w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Starego Sącza z 20 lutego 2017 r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Finansowo...

Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Starego Sącza z 20 lutego 2017 r w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ustalenia ceny nieruchomości

Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Starego Sącza z 20 lutego 2017 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 22.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Starego Sącza z 27 lutego 2017 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz planach finansowych budżetu na 2017 r.

Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Starego Sącza z 01 marca 2017 r w sprawie składników majątkowych przekazanych do korzystania sołectwom

Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Starego Sącza z 01 marca 2017 r w sprawie składników majątkowych przekazanych do korzystania sołectwom

Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Starego Sącza z 01 marca 2017 r w sprawie składników majątkowych przekazanych do korzystania sołectwom

Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 02.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Starego Sącza z 02 marca 2017 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Starego Sącza z 09 marca 2017 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 r.

Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Starego Sącza z 13 marca 2017 r w sprawie zmiany dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz oraz przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 r.

Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Starego Sącza z 13 marca 2017 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 r.

Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Starego Sącza z 13 marca 2017 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Starego Sącza z 14 marca 2017 r w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych nisko cennych dla potrzeb Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Są

Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Starego Sącza z 14 marca 2017 r w sprawie w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych niskocennych dla potrzeb Powiatowej i Miejsko- Gminnej Biblioteki

Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Starego Sącza z 14 marca 2017 r w sprawie oddania w najem lokalu mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Starego Sącza z 16 marca 2017 r w sprawie oddania w najem lokalu mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Starego Sącza z 17 marca 2017 r w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Starego Sącza z 17 marca 2017 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 r.

Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Starego Sącza z 25 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Stary Sącz do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej...

Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Starego Sącza z 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminie składania...

Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Starego Sącza z 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wysokości dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz niepublicznej innej formy wychowania...

Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Starego Sącza z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie Komisji Odbiorczej

Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Starego Sącza z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie...

Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Starego Sącza z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Starego Sącza z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Starego Sącza z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych niskocennych dla potrzeb Powiatowej i Miejsko- Gminnej Biblioteki...

Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Starego Sącza z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Starego Sącza z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych przeprowadzających konkursy na stanowiska Dyrektorów...

Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Starego Sącza z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania na stan ewidencyjny Przedszkola Gminnego wartości sprzętu gastronomicznego

Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Starego Sącza z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie składników majątkowych przekazanych do korzystania sołectwu

Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Starego Sącza z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie składników majątkowych przekazanych do korzystania sołectwu

Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Starego Sącza z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 54/2016 z 18 marca 2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Zespołu Rekreacyjnego...

Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Starego Sącza z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania tarcicy iglastej dla Polskiego Związku Wędkarskiego

Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury -Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari...

Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki

Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie :zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2017 rok