rok 2017

BUDŻET GMINY (wieloletnia prognoza finansowa)

 
data publikacji:  22-11-2016 | 09:09
data ostatniej modyfikacji:  21-04-2017 | 11:18
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Stary Sącz na 2017 rok Nr XXVIII /411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII /410/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2017-2035

Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na 2017 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr XXVIII/410/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2017-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/410/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2017-2035

Wykaz przedsięwzięć do WPF - Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/410/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2017-2035

 

 

 

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2016 roku w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2017-2035

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok