Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2015 rok

OCHRONA ŚRODOWISKA (informacje, decyzje, itd.)

 
data publikacji:  29-04-2016 | 13:51
data ostatniej modyfikacji:  29-04-2016 | 13:53
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2015 rok