rok 2016

2014-2018

 

Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Starego Sącza z 9 maja 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach

Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10.05.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10.05.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Starego Sącza z 10 maja 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Starego Sącza z 25 maja 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Starego Sącza z 27 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 stycznia 2016 w sprawie bezpłatnego użyczenia pomieszczeń usytuowanych w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach

Zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Starego Sącza z 1 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Pełnomocnika do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Starego Sącza z 1 czerwca 2016 r. w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji...

Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 06.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 06.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Starego Sącza z 15 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 94/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 04.04.2014 r.

Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Starego Sącza z 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli...

Zarządzenie Nr 153/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 158/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 08.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 159/2016 Burmistrza Starego Sącza z 8 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 180 /2010 Burmistrza Starego Sącza z 27 sierpnia 2010 r. w sprawie oddania w użyczenie...

Zarządzenie Nr 160/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie: sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące...

Zarządzenie Nr 175 /2016 Burmistrza Starego Sącza z 03 sierpnia 2016 roku. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora...

Zarządzenie Nr 183/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 187/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 190/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Stary Sącz na rok 2017

Zarządzenie Nr 198/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 01 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności..."

Zarządzenie Nr 199/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 01 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu pn. „Wdrażanie Programu ochrony..."

Zarządzenie Nr 200/2016 Burmistrza Starego Sącza z 01 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu pn. Opracowanie niezbędnej dokumentacji...

Zarządzenie Nr 205/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12.09.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 29.09.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 229/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 04.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 231/2016 Burmistrza Starego Sącza z 7 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany Uchwały Nr XII/184/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu...

Zarządzenie Nr 235/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 11.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 236/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 11.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 237/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 11 października 2016 r. w sprawie: powołania Pełnomocnika do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 241/2016 Burmistrza Starego Sącza z 14.10.2016 r. w sprawie „Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu…”

Zarządzenie Nr 253/2016 Burmistrza Starego Sącza 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi...

Zarządzenie Nr 259/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 07.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 270/2016 Burmistrza Starego Sącza z 18 listopada 2016 r. w sprawie bezpłatnego użyczenia pomieszczeń usytuowanych w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach

Zarządzenie Nr 271/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 17.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 274/2016 Burmistrza Starego Sącza z 29 listopada 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie Nr 278/2016 Burmistrza Starego Sącza z 1 grudnia 2016 r. w sprawie prowadzenia spraw Gminy Stary Sącz w imieniu Burmistrza Starego Sącza oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw...

Zarządzenie Nr 282/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości „Szalety Miejskie” w Starym Sączu...

Zarządzenie Nr 283/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu...

Zarządzenie Nr 284/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 08.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarzadzenie Nr 29/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 11.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 297/2016 Burmistrza Starego Sącza z 30 grudnia 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz niepublicznej innej formy wychowan

Zarządzenie Nr 305/2016 Burmistrza Starego Sącza z 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia ewidencji księgowej scentralizowanego podatku VAT w Gminie Stary Sącz

Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 09.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Starego Sącza z 21 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej...

Zarządzenie Nr 59/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie bezpłatnego użyczenia nieruchomości położonej w Barciach, zabudowanej budynkiem klubowym Ludowego Klubu Sportowego „Ba

Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Starego Sącza z 31 marca 2016 r. w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie składników majątkowych...

Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Starego Sącza z 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji, poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Starego Sącza z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany Uchwały Nr XII/184/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 28 października 2015

Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Starego Sącza z 11 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Starego Sącza z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu mgr Franciszka Tudaj

Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Starego Sącza z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu