Zarządzenie Nr 348/2015 Burmistrza Starego Sącza z 16 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

rok 2015

 
data publikacji:  18-12-2015 | 09:02
data ostatniej modyfikacji:  18-12-2015 | 09:07
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Zarządzenie Nr 348/2015 Burmistrza Starego Sącza z 16 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanego przy składowisku odpadów komunalnych PIASKI w Starym Sączu dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stary Sącz