Zarządzenie Nr 337/2015 Burmistrza Starego Sącza z 7 grudnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu

rok 2015

 
data publikacji:  09-12-2015 | 09:11
data ostatniej modyfikacji:  09-12-2015 | 09:16
autor dokumentu: Ryszard Kumor


Zarządzenie  Nr 337/2015 Burmistrza Starego Sącza z 7 grudnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 337/2015 - Wykaz nieruchomości  gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Stary Sącz  przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej