rok 2016

BUDŻET GMINY (wieloletnia prognoza finansowa)

 
data publikacji:  02-12-2015 | 11:58
data ostatniej modyfikacji:  21-04-2017 | 11:17
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2016-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie:  zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2016 rok; opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej na 2016 rok; opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stary Sącz na 2016 rok Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok

Uchwała Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z 15 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na 2016 r.  

Uchwała Nr S.O. XII/426-3/4/16 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z 15 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na 2016 r.

Uchwała Nr S.O. XII/426-2/7/16 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z 15 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Sącz

Uchwała Nr XIV/227/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2016-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016 -2035

Uchwała Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok